Jeugdcommissie

 

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het gehele functioneren van de jeugdafdeling. Het regelt alle zaken die betrekking hebben op de jeugdleden van de vereniging. Dit betreft zowel voetbal- als niet-specifieke voetbalzaken. De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. 


 

Voorzitter - vacature

 

Voetbalzaken jeugdafdeling

Ab Prevo
06-225 23 737

Juniorenzaken
Email:  technischezaken.junioren@svgouda.nl

Pupillenzaken
Email:  technischezaken.pupillen@svgouda.nl

 

Secretariaat en Communicatie

Margot Schermers
E-mail: secretaris.jeugd@svgouda.nl

 

Ledenadministratie en Scheidsrechterzaken

Nico Sijrier
06-24764535

E-mail:  ledenadministratie@svgouda.nl

 

Financiën en contact MO15 en MO17

Kim Kreuk
06-402 41 654

E-mail: penningmeester.jeugd@svgouda.nl

 

Algemene zaken en contact MO15 en MO17

Cherry Schrijvers van Zenden
06-40457988

E-mail:  algemenezaken.jeugd@svgouda.nl

 

Wedstrijdsecretariaat jeugdafdeling

Nico Sijrier
06-24764535

Email:  wedstrijdsecretariaat.jeugd@svgouda.nl

 

Terreinzaken en coördinatie

Willem Honkoop

 

HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl