Hoe word ik lid van SV Gouda?

 

 

Om lid te worden van SV Gouda kunt u contact opemen opnemen met één van de volgende commissies:

  • jeugdcommissie (ook voor het meisjesvoetbal)
  • seniorencommissie
................

 

 

Voor het seizoen 2020-2021 worden de volgende

leeftijdscategoriën gehanteerd:

    Geboortejaar Categorie
    2001 en ouder Senioren
Voor de namen en telefoonnummers van de diverse commissieleden  klikt u hier  

2002 en 2003
2004 en 2005

JO19
JO17
Van hen ontvangt u het inschrijfformulier of u kunt deze via de download pagina op de website zelf downloaden.   2006 en 2007
2008 en 2009
JO15
JO13/JO12
    2010 en 2011 JO11/JO10
    2012 en 2013 JO9/JO8 
    2014 en jonger Voetbalschool

 

Dit aanmeldingsformulier moet door de betreffende afdeling (jeugd- of seniorencommissie) ondertekend worden en bij dit formulier is verder nodig:

  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (verplicht vanaf 16 jaar);
  • een getekende en volledig ingevulde verklaring voor een automatische incasso, machtigingsformulier, hier te downloaden (en ook te vinden bij het aanmeldingsformulier);
  • een volledig ingevuld vrijwilligersformulier (vanaf seizoen 2014-2015 verplicht voor elk lid en voor ouders van jeugdleden), hier te downloaden. U vindt daar ook de begeleidende brief.

 

Voor de pupillen (spe(e)l(st)ers tot en met 12 jaar) geldt dat er op zaterdag kan worden aangemeld in het chalet (jeugdhonkoop) of na telefonisch contact met de coördinator voor de pupillen, de heer Bonkestoteri (tel. volgt). In het chalet kan dan een aanmeldkaart worden ingevuld, maar u kunt deze aanmeldkaart ook  hier downloaden en na invullen naar het vermeldde e-mailadres sturen. In beide gevallen neemt de vereniging hierna met u contact op.

 

Het lidmaatschap is voor minimaal één jaar, onafhankelijk van hoeveel wedstrijden er gespeeld worden. Wordt men in de loop van het jaar lid dan wordt een evenredig deel betaald.

 

Het inschrijfgeld bedraagt:

  • voor leden tot 18 jaar € 10,00
  • voor leden van 18 jaar en ouder € 15,00

 

Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 1 juni gebeuren bij zowel de ledenadministratie als de desbetreffende afdeling, schriftelijk dan wel per e-mail. Ook adreswijzigingen moeten zo spoedig mogelijk aan zowel de ledenadministratie als de betreffende afdeling gemeld worden.

 

De contributiebedragen vind u op de  pagina contributie.

 

Kindpakket Gemeente Gouda (Rotterdam Pas)

Voor gezinnen met een laag inkomen bestaat in Gouda het Kindpakket. Het Kindpakket vergoedt bijvoorbeeld de kosten van de peuterspeelzaal, het lidmaatschap van sportverenigingen of de kosten voor muziek- of zwemlessen. Meer informatie over het Kindpakket en hoe u in het bezit kan komen van de Rotterdam Pas vindt u op de website van de gemeente.

 

 

De ledenadministratie wordt verzorgd door:
Nico Sijrier
E-mail: ledenadministratie@svgouda.nl

HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl