Agenda ALV van donderdag 11 oktober 2018 (20.00 uur)

[GROUP_IMAGE]

 

 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van donderdag 11 oktober 2018,

aanvang om 20.00 uur in de kantine van SV Gouda

 

1)        Opening.

 

2)        Mededelingen, ingekomen stukken.

 

3)        Notulen van de ALV, gehouden op 19-06-2018 [zie opm.]

 

4)        Vaststelling begroting seizoen 2018-2019   

                                                                             

5)        Jaarverslagen van de secretaris, de commissies en de ledenadministratie.
 

6)        Financieel verslag van de penningmeester en vaststelling van de jaarrekening betreffende het verenigingsjaar 2017-2018.

 

7)        Verslag van de kascontrolecommissie en decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.

                                                                                                                     

8)        Instemming met de benoeming van Lisa de Heij tot penningmeester van de Seniorencommissie

 

9)        Toekomstige personele invulling van bestuurlijk functies                            

 

10)     Rondvraag.

 

11)     Sluiting.

 

 

Opmerking:

de notulen van 19-06-2018 worden u op verzoek door de secretaris per mail toegezonden.

U kunt uw verzoek richten aan pgj.westerhout@ gmail.com  


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl