Covid-19 en SV Gouda: Een stip op de horizon

[GROUP_IMAGE]

 

Nu het voetbal al weer enkele maanden stil ligt, behoudens het trainen voor de jeugd, is het zinvol om te
zien wat de huidige status is van onze vereniging en hoe we gezamenlijk in de toekomst verder gaan.

 
Duidelijk mag zijn dat de huidige periode voor ieder (jeugd)lid, ouder, vrijwilliger, commissielid,
bestuurslid etc. niet alleen sportief maar ook mentaal en financieel ontzettend lastig kan zijn.

 

Uiteraard geldt dit ook voor de club zelf, ondanks enige financiële ondersteuning van de overheid zoals een
eenmalige steun van 4000 euro in april en het schrappen van de huur van de velden van 15 maart tot 01 juni.
Alle overige kosten blijven gewoon doorlopen zoals water, gas licht, kosten trainers, onderhoud etc. etc.
Aan de inkomsten kant is de kantine ook al weer een vanaf eind september dicht en hebben enkele sponsors
zich terug getrokken.

 

SV Gouda heeft in de laatste 10 jaar een zuinig beleid gevoerd waardoor er reserves zijn opgebouwd welke
nu worden aangesproken waardoor de club ook na het “Corona” tijdperk er voor de leden kan en zal zijn.

 

Als lid van een vereniging betaal je contributie hetgeen onafhankelijk is van de activiteiten dat wil zeggen
dat ook als er geen voetbal wordt aangeboden het lidmaatschap voor het lopende seizoen blijft bestaan en
dus ook de contributie verplichting.

 

Bij de jeugd proberen we wel zoveel mogelijk activiteiten naast het trainen te plannen zodat er genoeg
gesport kan blijven worden.

 

Hoewel wij hopen dat er vanaf medio maart weer een competitie gedraaid kan worden, en er hopelijk vanaf
midden februari ook door de 18+ weer getraind kan worden, heeft het Bestuur gemeend onze leden een
handreiking te doen.

 

De contributie voor de eerste seizoenshelft is in augustus reeds geïncasseerd en blijft zoals het is, voor de 2e
seizoenshelft zal een korting gaan gelden van 20% op de te innen contributie voor jeugdspelers, en een
korting van 30% voor senioren ( inclusief 7x7), de ( jeugd) leden die vooraf het hele jaarbedrag hebben
betaald krijgen een restitutie conform bovenstaande.

 

Voor donateurs en niet spelende leden geldt bovenstaande niet.

 

Leden die de club willen steunen kunnen uiteraard af zien van genoemde restitutie/korting, er zal een
webpagina / mailadres worden geopend waarop dit kenbaar kan worden gemaakt, nadere details zullen via mail en website worden gecommuniceerd.


 

Hiermee hopen we het voor onze leden iets makkelijker te maken om door deze moeilijke periode heen te
komen en er voor te zorgen dat onze vereniging, opgericht in 1906, ook na deze periode zonder voetbal, in
de komende jaren een belangrijke maatschappelijke functie blijft houden in een veranderende wereld.

 

Bestuur SV Gouda
J.Heuvelman
Voorzitter.

 


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl