De papieren versies van de 75e jaargang van het Officieel Orgaan zijn te downloaden.

Klik hier voor het overzicht.

Herdenking Joost Warnders op 30 oktober 2013

[GROUP_IMAGE]

 

Herdenking Joost Warnders

 

Een dag na de uitvaart van Hennie Hilgers (68), werd er op woensdag 30 oktober 2013 een bijeenkomst gehouden in ons clubhuis ter nagedachtenis aan Joost Wanders, een week eerder overleden op 52 jarige leeftijd. Omdat er eerder die dag op de IJsselhof geen gelegenheid was tot condoleren, heeft het bestuur het clubhuis beschikbaar gesteld voor dat doel. Ruim 50 personen waren aanwezig en voorzitter Jan Heuvelman hield een toespraak. De bijeenkomst was prima georganiseerd en gewaardeerd. Hierna volgt  de toespraak van voorzitter Jan Heuvelman: 

 

"Namens het bestuur van de SV Gouda heet ik u allen welkom op deze speciale bijeenkomst naar aanleiding van het overlijden van Joost Warnders.

 

Een op en top Gouda-man, zo wordt Joost in alle geledingen van de vereniging omschreven. Vanaf de jeugd spelend bij de SV Gouda en later op zaterdag en zondag bij de senioren, een uitzonmdering, dit spelen op zaterdag en zondag. Echter iets wat Joost volhield tot het moment  dat ook hij moest buigen voor zijn zieke lichaam.

 

Joost heeft in diverse seniorenelftallen gespeeld, waarbij het plezier voorop moest staan en niet altijd het prestatiegerichte. Zo heeft hij o.a. gespeeld in het voormalige zesde (voorganger van het huidige veteranen elftal) met o.a. Ab Prevoo, Rob vergeer en Joop van Nierop. Later werden er nieuwe elftallen geformeerd. waarin Joost o.a. samnspeelde met Roel Landegge en Wim Sonnemans. In dezelfde tijd manifesteerde zich ook als jeugdsponsor en als trainer van jeugdige keepers. Dit deed Joost op zijn bekende, rustige wijze, met voor iedereen een vriendelijk woord en aandacht, waarbij hij geen onderscheid maakte in prestaties van de kinderen.

 

De laatste jaren speelde HJoost op zaterdag bij het huidige Veteranenelftal en op zondag in het bekende elftal van Adrie van Delft. Bij de veteranen was Joost tevens naar voren geschoven als penningmeester/drankverzoerger, een taak die hij op voorbeeldige wijze vervulde. De wijze waarop Joost elke week voor iedereen berekende wat je moest betalen is en blijdt onnnavolgbaar en is dan ook door zijn opvolger Paul Huurdeman niet doorgezet, al zal de traditie van "doe maar een tientje" niet worden doorbroken.

 

Na een wedstrijd bij de veteranen was Joost ook verantwoordelijk voor het lessen van de dorst en het moet gezegd dat na een verloren of gewonnen wedstrijd er na afloop sneller bier in de kleedkamer stond dan dat de meeste veteranen er over deden om de kleedkamer uberhaupt te halen.

 

In zijn werkzame leven als schilder heeft Joost de meeste woningen van de wat oudere leden soms al meerdere malen onder de kwast gehad, waaerbij Joost ook hier op een aparte manier tot de prijsbepaling kwam. Als hij gebruik mocht maken van de koelkast, een kopje koffie kon drinken met een praatje met de vrouw des huizes en het liefst ook nog aan de avonddis mocht aanschuioven, was het tarief daarop volledig aangepast.

 

Ook als vrijwilliger bij de club liet Joost zich niet onbetuigd. Van bardienst bij het biljarten, tot het schilderen van het complex, niets was hem teveel en zoals altijd op zijn eigen, rustige en ongedwongen manier. Het complex van de SV Gouda is door Joost in de loop der jaren diverse keren onder handen genomen en ook hier was Joost niets teveel, als hij het maar op zijn manier in zijn eigen tempo kon doen en met de juiste mensen om hem heen, waarbij een biertje uiteraard niet mocht ontbreken. Het resultaat was vaak uitstekend en we kunnen rustig stellen dat mede door de inspanningen van Joost het complex qua schilderwerk in prima staat verkeert.

 

Aan het leven van Joost is na een pijnlijk ziekbed nu een einde gekomen, echter zoals uit het voorgaande mag blijken zal hij bij een ieder die hem heeft gekend in herinnering blijven bestaan. Een speciaal woord van dank wil ik namens het bestuur overbrengen aan Willem Honkoop en zijn vrouw Marijke, Jan Douma en Leo Hilgers, die ontzettend veel voor Joost en zijn familie hebben betekend gedurende zijn ziekbed. Met name Willem en zijn vrouw werde door Joost als zijn " tweede" ouders beschouwd, hetgeen beiden in de afgelopen maanden en zelfs de laatste momenten van Joost hebben ondervonden. Uiteraard ook een woord van dank aan een ieder die Joost thuis of in het ziekenhuis te Gouda of Leiden heeft bezocht. Weet dat Joost dit enorm op prijs heeft gesteld en naar de bezoekjes uitkeek.

 

Ik wil u allen danken voor Uw aanwezigheid vandaag en geef U mee dat wij als bestuur van deze vereniging trots zijn op de saamhorigheid en behulpzaamheid die wij gedurende het ziekbed en na het overlijden van Joost bij onze leden hebben gezien.

 

Joost rust in vrede.

 

Dank u wel."

 

Jan Heuvelman (voorzitter)

 

Het was druk in het clubhuis bij de bijeenkomst ter nagedachtenis aan Joost Warnders


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl