Incasso vrijwilligersbijdrage op 25 februari 2019

[GROUP_IMAGE]

Op 25 februari zal de vrijwilligersbijdrage zijnde € 40  worden geincasseerd door de Ledenadministratie van SV Gouda;  conform het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde vrijwilligersbeleid dient een ieder lid (of ouder van een jeugdlid) minimaal 2-3 taken per jaar voor de vereniging uit te voeren, men kan dit afkopen tegen een door de ALV vastgestelde bijdrage  van 40 euro per lid.

Door middel van het vrijwilligersformulier zijn alle leden in de gelegenheid gesteld om aan te geven wat de keuze is, wijzigingen kunnen voor het seizoen begint worden doorgevoerd mits door de leden bij de betreffende vrijwilligers commissie tijdig aangegeven.

Nieuwe leden hebben bij inschrijving kunnen aangeven wat de keuze is zodat er nu een goed overzicht is voor wat betreft de taken cq bijdrages van alle leden.

Diegenen die zich wel hebben aangemeld voor een taak echter deze ( na indeling en aanmaning)niet hebben uitgevoerd zijn alsnog in de afkoopregeling gezet e.e.a. conform het vastgestelde vrijwilligersbeleid.

In het vrijwiligersbeleid is tevens vastgelegd dat bij het niet nakomen van de taken of betaling van de bijdrage er een uitsluiting volgt  voor het betreffende lid voor trainingen en wedstrijden bij SV Gouda.

De opbrengsten van de te innnen bijdrages komt volledig ten goede aan het inhuren van mensen voor het bezetten van de bar en keuken alsmede voor het schoonmaken van de kleedkamers en kantine.

 

Bestuur SV Gouda


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl