Injectie technisch beleid SV Gouda

[GROUP_IMAGE]

Spelende leden staan centraal bij SV Gouda. Hiervoor is er een organisatie waarin veelal vrijwilligers veel werk verzetten om het voor de spelende leden zo goed en leuk mogelijk te maken. In coronatijd is er een technische commissie geformeerd die als doel heeft ‘het technisch kader te ondersteunen’. Hierdoor kunnen deze vrijwilligers nog meer plezier beleven aan hun rol en zullen met name de spelers hier de vruchten van kunnen plukken.

Dit seizoen zullen we daar al veel van gaan merken. Op 7 juli hebben we een aftrapbijeenkomst gehad waarin hierover al veel informatie is gedeeld. Hieronder een schema met activiteiten welke zullen volgen.

 

Technisch overleg
4 keer zullen we met alle jeugdtrainers en leiders bespreken en ervaren in de praktijk hoe we de spelers systematisch gaan helpen plezier te hebben in het verder ontwikkelen van hun kwaliteiten. Deze zullen plaatsvinden op woensdag 15 september, 17 november, 13 januari en 23 maart.

 

Scholing JVTC
Er zal een interne scholing zijn waarbij 14 kandidaten het KNVB diploma JVTC (JeugdVoetbal TrainerCoach) diploma kunnen behalen.

 

Begeleiding in de praktijk
Trainers en coaches gaan begeleid worden tijdens trainingen en wedstrijden. Dit zijn momenten waar individuele aandacht is voor vrijwilligers waarin zij feedback kunnen verwachten waarmee we ze verder willen ontwikkelen. Wel een beetje spannend, maar met alleen maar positieve intenties.

 

Handboekjes
Er zijn handboekjes voor diverse leeftijdsgroepen ontwikkeld waarin veel helpende informatie staat voor het technisch kader. Deze basisinformatie is handig om regelmatig in te kijken. Het is een aanzet tot het ontwikkelen van ‘technisch beleid’. Hierin staat beschreven hoe we onze spelende leden optimaal willen helpen om zoveel mogelijk te genieten en zich positief te ontwikkelen.

 

Verdere plannen
Het technisch beleid willen we in de praktijk gaan brengen. Het zal ook verder uitgewerkt moeten gaan worden zodat er steeds meer duidelijkheid komt. Zo is er al beleid ontwikkeld over teamindelingen en zal er beleid volgen op de ontwikkeling van samenwerking tussen jeugd en senioren. Wij staan open voor suggesties. Deze kunt u kwijt bij ondergenoemde personen. In september zullen er ook brainstormsessies worden gehouden waarin we met elkaar de toekomst van SV Gouda kunnen bespreken. Informatie hierover volgt snel. De spelende leden zijn daarbij steeds de doelgroep die we voor ogen moeten houden.

 

Wij (technische commissie) zijn erg enthousiast over deze ingezette richting. De samenwerking binnen SV Gouda moet leiden tot een sportbeleving waarvan spelende leden, vrijwilligers en bezoekers kunnen genieten.

 

De technische commissie bestaat uit:

Wilco Boere               Bestuurslid Technische Zaken

Cor den Daas            Voorzitter en technisch adviseur

Mark Bonkestoter      Hoofd Opleiding

Ab Prevo                    Jeugdzaken

Ton Blonk                   Seniorenzaken

Margot Slappendel    Secretariële ondersteuning

 

We kijken uit naar een fijn seizoen en wensen ieder heel veel plezier!!

 


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl