Overzicht uit de Bestuurskamer van de de huidige stand van zaken bij SV Gouda.

[GROUP_IMAGE]

Sinds 15 maart ligt onze vereniging stil en zijn er veel zaken niet meer mogelijk die altijd zo gewoon leken; voor het Bestuur van SV Gouda was het direct duidelijk dat er een, langdurige, lastige periode aan ging komen die buiten de financiële gevolgen ook voor de leden en de ouders van onze jeugdleden verstrekkende gevolgen ging hebben.

In de afgelopen weken zijn er veel zaken achter de schermen gebeurd om ervoor te zorgen dat SV Gouda door deze crisis heen  komt en waar mogelijk sterker uit gaat komen, daarvoor was het nodig dat we een aantal minder plezierige maatregelen moesten nemen waaronder het stopzetten van de vrijwilligersvergoedingen voor o.a trainers om ervoor te zorgen dat de liquiditeit van SV Gouda overeind blijft, duidelijk mag zijn dat de contributies voor het grootste deel betaald zijn echter vanaf 07 maart zijn er geen inkomsten meer uit de kantine, hebben diverse sponsors zich terug getrokken en lopen de meeste kosten gewoon door.

Uiteraard zullen we, zodra onze financiële positie duidelijk is, onze vrijwilligers alsnog tegemoet komen waar mogelijk voor aanvang seizoen 2020/2021.

Het Bestuur heeft zich uiteraard wel gemeld bij de overheid voor steun en heeft een bijdrage van 4000 euro mogen ontvangen, verder heeft de gemeente toegezegd de huur van de velden ( circa € 28.000  per jaar)  voor twee maanden op te schorten ( nog geen kwijtschelding!) en heeft de KNVB de maandelijkse bijdrage voor maart en april voorlopig kwijt gescholden.

Enige positieve aan deze crisis is dat we de renovatie van de kantine, betreffende de kozijnen en ramen, vervroegd uit laten voeren daar de prijzen gunstiger zijn geworden en er ruimte genoeg is om voor het nieuwe seizoen alles klaar te hebben, de kosten voor de vervanging staan reeds langer gereserveerd en hebben geen invloed op de liquiditeit van de club en zijn al jaren noodzakelijk en zullen op termijn voor een besparing zorgen op de energie kosten.

 

Op het sportieve vlak staat alles stil en naar we nu na de persconferentie van 21 april weten is dat er waarschijnlijk pas in competitie verband  gevoetbald gaat worden medio september, voor de jeugd tot 12 jaar is er een uitzondering gemaakt voor het trainen in team verband echter hier moeten we wachten op nadere info van de Gemeente en KVNB hoe dit georganiseerd gaat worden, voor de jeugdleden van 12 tot 18 jaar geldt dat er getraind kan worden echter wel met 1,5 meter afstand, ook hier zal er overleg plaatsvinden tussen KNVB en Gemeente en de clubs hoe hier invulling aan gegeven kan worden, pas daarna zal intern worden besproken of en op welke wijze SV Gouda dit gaat doen, waarbij het Bestuur ook het regelmatige overleg, met  de voorzitters van ONA, SV DONK, Olympia en Jodan Boys, zal gebruiken om te trachten een gezamelijk beleid te voeren.

Voor alle senioren is er geen goed nieuws te melden, alle activiteiten zijn tot 01 september afgelast en dit houdt in geen team BBQ's , geen toernooien, geen trainingen etc. etc. Voor deze groep hopen wij in het nieuwe seizoen extra dingen te regelen om het gemis aan voetbal in deze periode te compenseren.

 

In de komende maanden zal er regelmatig overleg zijn tussen het Bestuur en afdelingen en zal er regelmatig een update worden gemeld op onze website, de focus ligt uiteraard op het nieuwe seizoen waarbij er diverse beslissingen genomen zullen moeten worden die niet door een Algemene Leden Vergadering bekrachtigd kunnen worden, uiteraard zullen belangrijjke zaken die geen urgentie hebben worden doorgeschoven en zal alles in overleg gaan met de senioren- en jeugdcommissie.

 

Met uitzondering van Dhr. Schinkel heeft het Bestuur besloten om tot nader order in functie te blijven, in principe zouden er diverse bestuursleden aftreden echter daar er geen ALV gehouden kan worden en dus geen stemming, waarbij het niet verstandig is om in deze crisis tijd zonder dagelijks Bestuur te werken is  besloten om ook het komend seizoen als Bestuur aan te blijven en de club door deze roerige tijden te loodsen.

Belangrijk is aan alle leden te melden dat SV Gouda , mede door een sober financieel beleid de afgelopen jaren, er financieel goed voorstaat, mede door alle genoemde maatregelen en een goede buffer zullen wij deze crisis doorkomen , echter alles staat en valt met het woord "samen", we zullen deze crisis "samen"het hoofd moeten bieden en we zullen ook "samen"ervoor moeten zorgen dat  er in de nabije toekomst op een plezierige en sportieve manier gevoetbald blijft worden bij SV Gouda zoals het al meer dan 114 jaar plaats vindt op alle nivo's, waarbij spelvreugde altijd voorop zal bijven staan.

Wij wensen alle leden, ouders van jeugd leden, donateurs, vrijwilligers, trainers, leiders, barmedewerkers, keukenpersoneel, schoonmakers, commissie leden, lijnentrekkers, biljarters, tennisers, sponsors, vrienden en iedereen die de club een warm hart toedraagt veel sterkte in deze lastige tijd.

 

Let op elkaar, blijf gezond en vooral optimistisch, het komt goed!

Namens Bestuur SV Gouda

J. Heuvelman

Voorzitter

 

 

 

 


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl