Samen op weg naar een nieuwe verenigingsorganisatie SV Gouda

[GROUP_IMAGE]

 

 

Beste leden,
 
in deze bijzondere tijd wordt er achter de schermen gewerkt aan een nieuwe structuur binnen SV Gouda. Momenteel heeft de vereniging nog een jeugd-/zaterdag commissie (voorheen zelfs ook een zondag commissie). We werken nu aan een organisatie die voor de gehele vereniging, los van leeftijd, geslacht en dergelijke, eensluidend is. Doel wat we daarmee nastreven is dat er binnen de vereniging optimale samenwerking ontstaat op organisatorisch en technisch vlak, waarbij het lid altijd centraal staat. In het schema hieronder is dit op een summiere wijze weergegeven.
 
Onze vereniging beschikt over veel vrijwilligers die elk hun steentje bijdragen alles draaiende te houden, daar mogen we trots en moeten we zuinig op zijn. Samen met alle spelende leden vormen we de vereniging al meer dan 115 jaar.
De wijzigingen die we willen gaan doorvoeren mogen niet ten koste gaan van het plezier wat we met elkaar hebben, sterker het doel is meer verbondenheid en samenwerking, wat vanaf het jongste lid tot het oudste lid zichtbaar zal moeten worden. In de technische commissie hebben reeds vijf leden zitting genomen die op technisch vlak met elkaar de eerste stappen aan het maken zijn.
 
Medio september willen deze leden overige leden uitnodigen voor verdere toelichting en samen met de leden brainstormen hoe we de organisatie verder het beste vorm kunnen geven. Aan het samen doen hecht het bestuur veel waarde, de uitkomst van het traject moet namelijk zo breed mogelijk gedragen worden. Er is geen deadline qua tijdspad, als we samen met elkaar kennis en kunde delen behalen we het beste resultaat en daar moet je de tijd voor nemen.
De vijf leden die momenteel in de technische commissie zitten zijn: Cor den Daas (Technisch Adviseur), Mark Bonkestoter (Hoofd Opleidingen), Ton Blonk (Technische Zaken Senioren), Ab Prevo (Technische Zaken Jeugd) en Wilco Boere (Bestuurslid Technische Zaken).
Alle vijf zijn veelvuldig op de vereniging aanwezig en aanspreekbaar bij eventuele vragen of opmerkingen.
 
Namens het bestuur,
 
Wilco Boere

 


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl