SV Gouda en de nieuwe Privacywetgeving (AVG)

[GROUP_IMAGE]

 

 

De laatste tijd was er op TV (journaal), krant en internet de nodige aandacht voor de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europese wet die per 25 mei 2018 de nationale Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Ook voetbalverenigingen krijgen hierdoor meer verplichtingen om op de juiste manier om te gaan met privacy gegevens.

 

Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met de persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG. Dit geldt ook voor hun externen, zoals bijvoorbeeld een uitbestede ledenadministratie of Sportlink, dat overigens al op de AVG is aangepast.

 

Een hulpmiddel om aan de AVG te voldoen is een stappenplan dat is opgezet door NOC*NSF en de Stichting AVG. Na het doorlopen en invullen van het stappenplan kan de vereniging een AVG-verklaring aanvragen bij de Stichting AVG. Die bekijkt of het stappenplan correct is ingevuld, maar velt geen inhoudelijk oordeel. Daarvoor blijven de verenigingen zelf verantwoordelijk en dus aansprakelijk.

 

De SV Gouda is al enige tijd bezig in kaart te brengen wie waar toegang heeft tot persoonsgegevens en de opslag ervan.

Ook wordt op dit moment het genoemde stappenplan gevolgd en uitgevoerd en naar verwachting zal dit over enige weken voltooid zijn. Er zal voor het nieuwe seizoen een protocol liggen, zodat bijvoorbeeld ook duideijk is hoe om te gaan met het plaatsen van foto's op onze website en op Facebook. U hoort voor 25 mei 2018 nog van ons!

 

Jan Heuvelman

(voorzitter)


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl