Update 2 Corona maatregelen inzake sportverenigingen

[GROUP_IMAGE]

In deze update omtrent de maatregelen rondom Corona zullen we trachten wat duidelijkheid te scheppen in alle protocollen die door de overheid zijn opgesteld om überhaupt te gaan trainen voor de jeugd van Sv Gouda.

 

De protocollen zijn opgesteld door het NOCNSF en zijn na te lezen op  https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf, belangrijkste zaken voor ouders en kinderen zijn:

- Jongeren tot 12 jaar kunnen in team verband trainen als gebruikelijk, jongeren van 12-18 jaar kunnen trainen met de bekende 1,5 meter afstand, waarvoor nu oefenstof wordt uitgewerkt.

-  De accomodatie blijft ook tijdens trainingen dicht , alleen 1 sanitaire voorziening is open welke dagelijks wordt gereinigd.

-  Alleen komen trainen als je gezond bent; verkoudheid, hoesten, koorts e.t.c. betekend NIET KOMEN.

-  Als er iemand in het gezin ziek is geldt eveneens THUIS BLIJVEN.

- Ga zo nodig thuis naar het toilet , douche na afloop van de training thuis, was regelmatig de handen, desinfectiemiddel  is bij elke training aanwezig.

- Het trainen is op vrijwillige basis, wel of niet komen heeft geen effect op de team indeling voor het nieuwe seizoen.

- Vermijd het aanraken van je gezicht zo veel mogelijk.

- Kom alleen,  in sportkleding , en liefst met de fiets naar de training, ouders kunnen wel afhalen/brengen echter niet blijven bij de training.

- Het aankomen en weggaan van de training zal gescheiden plaats vinden zodat er geen groepsvorming kan ontstaan.

Als Club zullen we uiteraard zorgen voor een veilige manier om weer te gaan sporten met vooralsnog de jeugd tot 18 jaar, echter wij zijn afhankelijk van ouders en kinderen om mee te werken aan alle maatregelen zodat we kunnen blijven trainen en ons voor kunnen bereiden op het nieuwe seizoen met hopelijk weer wedstrijden. Duidelijk moet wel zijn voor een ieder , dat als men zich niet wenst te houden aan de voorschriften van de vereniging of aanwijzingen van trainers er direct verwijdering plaats vindt van de training en verdere deelname niet mogelijk is zolang de maatregelen rondom Corona voor de sportwereld gelden.

De eerste stap die nu gezet gaat worden is dat er een inventarisatie plaats vindt m.b.t. de kinderen die willen trainen en de trainers die training willen geven zodat er een schema gemaakt kan worden, vervolgens wordt er een beheersplan ingediend bij de Gemeente via Sportpunt Gouda waarna we een akkoord krijgen om te gaan trainen, gedachte is nog altijd om op maandag 11 mei van start te gaan.

Let op: Het sportcomplex van SV Gouda gaat alleen open voor trainingen van jeugd van SV Gouda en op tijden die nader worden gecommuniceerd, het blijft verboden om het complex/velden te betreden buiten de trainingsuren.

Voor de oudere jeugd en senioren hopen wij z.s.m. na 20 mei duidelijkheid te krijgen wat er mogelijk is, communicatie zal plaats vinden via deze website, facebook, whatsapp e.t.c.

 

Voor eventuele vragen graag een mail zenden aan : voorzitter@svgouda.nl 

 

Bestuur SV Gouda

 

 

 


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl