Algemene Ledenvergadering op 9 mei 2022 vanaf 20.00

[GROUP_IMAGE]

 

Op maandag 9 mei a.s. staat de Algemene Ledenvergadering gepland. Ieder lid of vertegenwoordiger van een jeugdlid is welkom om deze ledenvergadering bij te wonen.

De aanvang is 20.00 uur, de locatie is de kantine van onze vereniging.

 

De agenda voor de komende ALV is als volgt ( ook te downloaden door hier te klikken):

 

1/ Opening.

2/ Mededelingen, ingekomen stukken.

3/ Notulen van de ALV gehouden op 18-10-2021.

4/ Vaststelling begroting voor het seizoen 2022-2023.

5/ Vaststelling van de contributies voor het seizoen 2022-2023.

6/ Tuchtzaken.

7/ Royementen.

8/ Vrijwilligersregeling voor het seizoen 2022-2023.

9/ Rondvraag.

10/ Sluiting.

 

De notulen van de ALV van oktober 2021 zijn op te vragen bij de secretaris van SV Gouda.

 

 

 

Bestuur SV Gouda


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl