Betalingsherrinneringen en Inning 2e half jaar contributie

[GROUP_IMAGE]

 

Betalingsherinneringen

Deze week zijn de betalingsherinneringen weer verzonden. Dit betreft meestal de tweede betalingsherinnering voor de contributie voor het seizoen 2022/2023.

 

Als u een herinnering ontvangen heeft, wilt u dan zelf zorgen voor betaling? Een extra incassoronde is helaas niet mogelijk.
Mocht u vragen hebben over de herinnering neem dan even contact op. het liefst via de E-mail: ledenadministratie@svgouda.nl

 

Wellicht ten overvloede: Het niet betalen van de contributie kan uitsluiting tot het deelnemen van wedstrijden en trainingen tot gevolg hebben!

 

Facuratie en incasso 2e helft seizoen

Als u de contributie per half jaar betaald ontvangt u in de loop van deze week de factuur daarvoor. Wilt u de factuur controleren, en reageren op het moment dat er onduidelijkheden zijn?

 

De incasso zal rond 22 december plaats vinden. Betaalt u per bank/giro dan graag zorg dragen voor betaling voor het einde van de winterstop, 15 januari 2022

 

Alvast dank voor u medewerking

 

Met vriendelijke groet;

Nico Sijrier
Ledenadministrateur


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl