Vanuit de ledenadministratie………..

[GROUP_IMAGE]

 

Terwijl het verloren gegane seizoen nog wat nasputtert met trainingen en hier en daar een oefenwedstrijd, zijn we ongemerkt overgegaan in een nieuw seizoen: Per 1 juli 2021 is het seizoen 2021/2022 weer begonnen!

Achter de schermen wordt ondertussen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor hopelijk nu weer eens een normaal seizoen: Er is groot onderhoud aan de grasvelden én het complex, de teams worden opnieuw ingedeeld en de voorbereidingen voor een seizoen waarin de kantine nu weer eens wél gebruikt wordt zijn weer in volle gang.

Zo ook bij de ledenadministratie. En daarom schrijf ik dit nieuwsbericht, want ook de ledenadministratie kijkt weer vooruit naar een nieuw seizoen! In dit nieuwsbericht daarom een paar actuele punten:

 

Contributie

De contributie is voor dit seizoen niet verhoogd. Dat betekent dus dat u hetzelfde bedrag aan contributie kunt verwachten als vorig seizoen. Van belang hierbij is om te weten dat de peildatum voor de leeftijd van de contributie op 1 januari 2022 ligt, dus de leeftijd die u of uw kinderen op die datum hebben is bepalend voor de contributie. Hierbij volgen we de KNVB die deze datum ook gebruikt voor de bepaling van de leeftijdscategorie waarin een speler mag uitkomen.

Voor een overzicht van de actuele contributiebedragen: zie de pagina over de contributie

Voor die leden die op 1 juli lid zijn vindt de contributie inning plaats op de volgende datums:

 

Jaarcontributie :20 juli 2021

Halfjaarcontributie: 20 juli 2021 en 20 december 2021

 

Als u later dan half juli lid wordt vindt de inning van de contributie plaats op de 20e van de eerstvolgende maand.

 

Uw gegevens

De ledenadministratie houdt de gegevens bij van iedereen die lid is van SV Gouda. Helaas merken we nogal eens dat onze leden verhuizen, een ander e-mailadres of een ander telefoonnummer krijgen, maar dat dat niet doorgegeven wordt aan de ledenadministratie. Soms wordt het daardoor een zoektocht om een lid te kunnen bereiken.

 

Via de voetbal.nl app (Hamburger menu – instellingen – mijn gegevens) vindt u de gegevens zoals wij die van u hebben. Wilt u deze controleren op onjuistheden en daar waar nodig doorgeven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@svgouda.nl ? Alvast mijn hartelijke dank!

 

Ik wens iedereen een sportief, maar vooral een ouderwets gezellig seizoen toe!

 

 

Met sportieve groet

Nico Sijrier
Ledenadministratie SV Gouda
(ledenadministratie@svgouda.nl)


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl