Wederom de afsluiting van een bijzonder jaar, 2021

[GROUP_IMAGE]

In januari 2020 leefden we al met het Covid virus en spraken we de hoop uit dat 2021 het jaar van de vaccinatie zou worden en de wereld weer terug zou keren naar het "normale"; nu we weer een jaar verder zijn , en midden in een volledige lockdown zitten , weten we beter, het griepvirus zal nog even onder ons blijven echter uiteindelijk overwonnen worden door vaccinatie en immuniteit en zullen we deze periode achter ons laten.

Wanneer dat zover zal zijn ligt in de toekomst besloten en is voor een ieder nog onzeker, zeker is wel dat in de afgelopen twee jaar is gebleken hoe belangrijk het verenigingsleven in Nederland is en hoe sterk onze club is in deze donkere periodes. Bij aanvang van het seizoen 2021-2022 hebben wij zelden zo een  enthousiasme gezien bij alle voetballers, ouders en vrijwilligers om eindelijk weer aan de slag te gaan, de kantine werd volop bezocht en na de eerste stramme trainingsweken en het verliezen van wat kilo's bij de senioren straalde het plezier bij elke training en wedstrijd van het veld.

En ook al is het gedurende het seizoen door de inperkingen in de kantine, QR codes etc..etc.  niet gelopen zoals we allemaal gewenst hadden, voor ons is duidelijk dat SV Gouda als vereniging bruist en er zoveel initiatieven liggen , van feestavonden tot toernooien en jeugddagen dat wij positief naar de toekomst kijken en vol in zetten op het vervolg van de competities medio februari waarna een vol voorjaar en hopelijk een mooie zomer wacht.

Op het financiële vlak staat SV Gouda er door een strikt beleid nu en in het verleden goed voor;  dit seizoen verwachten we het boekjaar financieel gezien positief af te sluiten  ,mede door de verleende TASO steun van de overheid alsmede het kwijt schelden van huurverplichtingen voor de velden en uiteraard een goed draaiend kantine in het 3e kwartaal en de contributie bijdragen van leden en niet te vergeten onze trouwe sponsors!

Op sportief gebied is er bij onze selectie nog wat werk aan de winkel echter gezien de gemiddelde leeftijd ligt in de lijn der verwachting dat er een groei in de 2e helft van het seizoen te verwachten is, bij de jeugd is er een prima aanwas van nieuwe leden, het niveau van alle elftallen gaat langzaam omhoog ,mede door de investeringen in coaches en de begeleiding van Hoofd jeugdopleidingen en onze Verenigingsadviseur.

Bij de senioren zijn de resultaten wisselend, de dames 1 doen het uitstekend, de "vrienden"elftallen  zijn met name sterk in het clubhuis na afloop echter bij iedereeen staat 1 ding voorop en dat is het plezier dat men onderling heeft door een heerlijk partijtje voetbal met aansluitend napraten in de kantine.

Alles overziend gaan we met een positief gevoel de winterstop in, ook al duurt deze iets langer dan normaal, zodra de bal weer gaat rollen weet ik zeker dat het plezier en de prestaties weer heel snel terug zullen keren,

Namens het Bestuur, commissies, vrijwilligers, donateurs en vrienden van SV Gouda  wens ik een ieder fijne feestdagen, een gezond en sportief 2022 en hoop U in het nieuwe jaar terug te zien  in het Groenhovenpark,

 

Jan Heuvelman

Voorzitter SV Gouda


Terug
HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl