Chaletdienst

 

Chaletdienst is eigenlijk geen juiste benaming. Omdat de jeugd de bezoekende clubs ontvangt in het chalet, brengt u daar tijdens de chaletdienst veel tijd door. Vandaar “Chaletdienst”.

 

Een betere omschrijving is echter:

 

Klaarmaken van de velden, het ontvangen van bezoekende clubs en toezicht houden op het naleven van de regels op ons complex tijdens de jeugdwedstrijden.

 

Om u beter  te kunnen voorbereiden op uw dienst, hebben we wat op papier gezet. Hiermee kunt u zich een beetje voorbereiden zodat en niet helemaal onbeslagen ten ijs komt op uw 1e chaletdienst. We hebben geprobeerd het in een chronologisch volgorde te benoemen.

 

 

Tijstip

Taak

Omschrijving

Tussen 07.30uur en 08.00uur en tussen de laatste halfveld wedstrijd en de 1e groot veld wedstrijd

Plaatsen van de hoekvlaggen;

Klaarzetten van de pupillendoelen;

De vlaggen staan in de ruimte onder de tribune. De veldnummers staan op de stokken. De pupillendoelen staan op slot. Er is altijd iemand met de sleutel aanwezig. Als de doelen klaarstaan moeten de kettingen en de sloten weer dicht, anders verdwijnen die.

Op veld 2 (grasveld) moeten er pinnen in de grond om de doelen te verankeren. Die pinnen liggen in het chalet.

Vanaf 8.00uur en gedurende de rest van de morgen

Ontvangst bezoekende teams

In het chalet liggen een lijst met de kleedkamer- en veld indeling. Als er iemand binnenkomt spreek je hem aan, heet hem/haar  welkom, biedt koffie aan vertelt welke  kleedkamer en welk veld ze mogen gebruiken. Ook wijs je de leider op de huisregels. Die luiden als volgt

  • Gebruik zoveel mogelijk 1 helft van de kleedkamer, ivm meerdere teams in een kleedkamer
  • Kleedkamers gaan niet op slot
  • Coachen mag alleen naast de grote witte doelen (grote veld doelen), niet op de middenlijn van het grote veld en niet naast de pupillendoelen!!!
  • Toeschouwers moeten buiten de hekken blijven en mogen niet op het veld, ook niet in een lege dugout.
  • Drinken kunnen ze  in de pauze ophalen in het chalet.

Vanaf 8.30uur

Controle velden

Vanaf 8.30uur beginnen de 1e wedstrijden, tijdens de 1e helft loop je een rondje om te kijken of iedereen achter de hekken staat ed.  Zo niet dan vraag je vriendelijk of ze dit willen doen (het is een kvnb regel!) Geeft dit problemen dan geef je dit aan bij Willem Honkoop. Dit doe je met enige regelmaat tijdens de dienst. Let op dat er wel altijd bezetting in het chalet achterblijft!

Vanaf 8.3.0uur

en daarna schema in de gaten houden!

Klaarzetten drinken wedstrijden die met de 1e helft bezig zijn.

Voor elk half veld  team een oranje liter pak met 10 bekertjes en voor elk heel veld team een zwart 1,5 liter pak met 15 bekertjes. Pakken liggen in de koelkast.

Aandachtspunten gedurende de hele dienst

Koffie

Zorg dat er op tijd koffie bij gezet wordt.

Gedrag

Schelden, vechten en ander ontoelaatbaar gedrag wordt niet geaccepteerd, spreek mensen daar ook op aan of informeer iemand van de club hierover.

Houding

Je bent het gezicht van de club voor onze bezoekers. Wees dus vriendelijk en zorg dat je een actieve houding hebt. Ga dus niet onderuit gezakt in het chalet zitten wachten tot het 12 uur is.

Herkenbaar

Hou je sv Gouda jasje aan (hangen in het chalet)

Laptop

Vanaf de D leeftijd moeten er digitale wedstrijdformulieren ingevuld worden via sportlink. Sportlink staat altijd geopend op de laptop in de zijruimte van het chalet. Daar kunnen leiders dus plaatsnemen om het formulier in te vullen.

Spelerspassen

Vanaf de D moet elke speler een pas hebben. Clubs laten de spelerspassen achter in het chalet totdat de scheidsrechter ze gecontroleerd heeft en ze weer vrij geeft.

 

 

 

 

 

HOOFDSPONSOR SENIOREN SEL.:

OVERIGE SPONSORS:

Voetbalvereniging SV Gouda • Groenhovenpark 2 • 2803 PH GOUDA • Telefoon terrein: 0182 - 533202 • Algemene mail: info@svgouda.nl